Mon. Jul 15th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Planet Explorers : วิธีการ Activate เกม

planet-explorers-buy สำหรับเกม Planet Explorers ในเวอร์ชั่น Standalone นั้น เราจะต้องทำการ Activate เกมก่อน เราจึงจะสามารถเล่นเกมนี้ได้

เกม Planet Explorers ในเวอร์ชั่น Steam จะไม่มีระบบ Activate

planet-explorers-activate-01 โดยเราสามารถ Activate เกมได้โดยการไปที่เมนู Activate planet-explorers-activate-02 จากนั้นให้เรากดยอมรับ ข้อตกลง planet-explorers-activate-03 เสร็จแล้วให้เรากรอก Email และ Cd Key ที่ลงไป โดยทั้ง 2 อย่างนี้ต้องตรงกันจึงจะสามารถ Activate ได้ planet-explorers-activate-04 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีข้อความ Activate succeed ขึ้นมา ซึ่งก็หมายความว่า การ Activate เกมนั้น เสร็จสมบูรณ์แล้ว planet-explorers-activate-05 ถ้าหากเราต้องการนำเกมนี้ไปเล่นเครืองอื่น เราก็สามารถกด Deactivate เพื่อยกเลิกการ Activate และนำไปเล่นที่เครื่องอื่นได้เช่นกัน

Let us know what you think.

Leave a Reply