Sun. Apr 14th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Portal Knights : บอส (Bosses)

Portal-Knights-Boss บอส (Bosses) ในเกม Portal Knights นั้น มีอยู่ทั้งหมดดังต่อไปนี้ Portal-Knights-Boss-01 Worm เป็นบอสตัวแรกในเกมนี้ โดยบอสตัวนี้เป็นธาตุธรรมชาติ (Nature) และแพ้ทางธาตุสายฟ้า (Lightning) ในการจะสร้างความเสียหายให้กับบอสได้นั้น เราต้องกำจัด Worm Tail ให้หมด จากนั้นจะมีจังหวะให้เราโจมตีบอสได้

จำนวน Worm Tail จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้เล่น ในกรณีเล่นแบบ Co-op

Portal-Knights-Boss-02 Dragon เป็นบอสตัวที่สอง โดยบอสตัวนี้เป็นธาตุไฟ (Fire) และแพ้ทางธาตุน้ำแข็ง (Ice) ในการจะสร้างความเสียหายให้กับบอสได้นั้น เราต้องยิ่งไข่ให้โดนตัวบอส จากนั้นจะมีจังหวะให้เราโจมตีบอสได้

ไข่ที่ยังเหลืออยู่บนพื้น หลังจากที่สิ้นสุดจังหวะตีบอสแล้วจะกลายเป็น Saurian Flame ทั้งหมด

Portal-Knights-Boss-03 Ghost King เป็นบอสตัวที่สาม โดยบอสตัวนี้เป็นธาตุวิญญาณ (Astral) และแพ้ทางธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Holy) ในการจะสร้างความเสียหายให้กับบอสได้นั้น เราต้องทำลาย Hollow King ให้หมด จากนั้นจะมีจังหวะให้เราโจมตีบอสได้

Let us know what you think.

Leave a Reply