Mon. Jul 15th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Portal Knights : เข้าเกมไม่ได้ เข้าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

Portal-Knights-Support สำหรับคนที่เล่น Portal Knights แล้วพบกับปัญหา “เข้าเกมไม่ได้ เข้าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ
สาเหตุที่ 1 : เกิดจาก Windows ที่ใช้งานอยู่เป็น Windows 32 bit
เพราะตัวเกมรองรับเฉพาะ Windows 64 bit เท่านั้น
แนวทางแก้ไข
เปลี่ยนการใช้งานจาก Windows 32 bit ไปเป็น Windows 64 bit แทน โดยการติดตั้ง Windows ใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit
สาเหตุที่ 2 : เกิดจากไฟล์เกมที่ดาวน์โหลดหรืออัพเดตอาจจะเสียหรือสูญหาย
ในบางครั้งเกมที่ดาวน์โหลดมา อาจจะเสียหาย หรือถูกทำให้เสียหาย
แนวทางแก้ไข
สาเหตุที่ 3 : เกิดจากปัญหาอื่นๆ ที่ถูกซ่อนอยู่หลังระบบของ Steam
สาเหตุของปัญหาเกิดจากตัวเกมไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งสาเหตุของปัญหาไม่สามารถตอบได้แน่ชัด เพราะสามารถเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ
แนวทางแก้ไข
เนื่องจาก Steam จะไม่แสดงข้อความ Error ที่แท้จริงให้เรา เราจึงต้องค้นหาข้อความ Error ที่เกิดขึ้นจากตัวเกม เพื่อนำไปค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ของการเกิด Error นี้ โดยการเข้าไปที่โฟลเดอร์เกม จากนั้นให้เราเข้าเกมจากตัว Exe ของเกมโดยตรง ซึ่งถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามปกติ เราจะพบข้อความ Error ที่เกิดขึ้นกับเกม จากนั้นให้เรานำข้อความที่ได้ไปค้นหาต่อไปว่าข้อความ Error ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดเพราะสาเหตุอะไร

Let us know what you think.

Leave a Reply