Sun. Dec 3rd, 2023

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Savage Resurrection : ช่องทางติดต่อทีมงาน (Support)

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Savage Resurrection ไม่ว่าจะเจอ บัค (Bugs) หรือพบกับ Error ต่างๆ ทำให้เล่นเกมไม่ได้ ก็สามารถติดต่อไปยัง ผู้พัฒนาเกม (Developer) หรือ ทีมซัพพอร์ต (Support Team) เพื่อขอความช่วยเหลือได้ ซึ่งเราสามารถติดต่อได้จากหลากหลายช่องทางดังนี้ครับ

การติดต่อสอบถาม ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของเกมนี้บน Steam

เป็นอีกช่องทางหลักในการขอความช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะมาจากผู้เล่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเกม หรือในบางครั้งอาจจะเป็นทีมงานเองที่มาช่วยเหลือและตอบคำถาม

ติดต่อผ่านทาง Social Media

เป็นช่องทางที่ควรจะหลีกเลี่ยง เพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับการตอบกลับจากทีมงาน

Let us know what you think.

Leave a Reply