Wed. May 22nd, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ขอคืนเงินเกมบน Steam บ่อยๆ มีผลเสียหรือไม่?

หลายๆคนอาจจะคิดว่าการมีระบบคืนเงินบน Steam ถือเป็นเรื่องที่ดี เหมือนมีระบบให้ทดลองเล่นเกมก่อนที่จะซื้อจริงๆ หากเราไม่พอใจก็แค่กดคืนเงิน จากนั้นก็สามารถไปลองเกมอื่นๆได้อีกหลายๆ ซึ่งความคิดนี้จริงๆ เป็นความคิดที่ผิดอย่างมากครับ

ขอคืนเงินเกมบน Steam บ่อยๆ มีผลเสียหรือไม่?

หากเราคืนเงินบ่อยๆ ระบบอาจจะสงสัยในการขอคืนเงินของเรา ว่าเข้าข่ายการใช้งานอย่างผิดเงื่อนไข และเราก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่า หากว่ามีการตรวจสอบแล้วว่ามีการใช้งานอย่างผิดเงื่อนไขจริงๆ ผลเสียที่ตามมาก็คือ เราจะถูก Steam บล็อคไม่ให้ใช้ระบบการขอคืนเงินได้อีกต่อไปนั่นเอง

แล้วจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้อย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว เราไม่ต้องกลัวปัญหานี้เลยครับ หากเราไม่ได้จงใจขอคืนเกมเพื่อทดลองเกม โดยที่ไม่ตั้งใจซื้อ หากเราคืนเงินเกมจากสาเหตุที่สมเหตุสมผล ก็ไม่มีทางเลยที่เราจะถูก Steam บล็อคระบบคืนเงินได้ครับ แต่ก็ควรระวังไว้เสมอว่า ถึงแม้จะมีเหตุผลที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่หากเราขอคืนเงินบ่อยมาก โดยที่ไม่ซื้อเกมเลย อาจจะทำให้ Steam มองเราว่าใช้งานผิดเงื่อนไขได้เช่นกัน

สำหรับคนที่สงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการคืนเงินสามารถศึกษาได้จากที่นี่ : วิธีการขอคืนเงินบน Steam

Let us know what you think.

Leave a Reply