Sun. Apr 14th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

คำสั่งแอดมิน (Admin Command)

Terraria-Admin-Command สำหรับคำสั่งแอดมิน (Admin Command) นี้ สำหรับใช้ควบคุมการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์
รายชื่อคำสั่ง รายละเอียด
help แสดงรายชื่อคำสั่งทั้งหมด
playing แสดงรายชื่อผู้เล่นทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์
clear ล้างหน้าต่าง Console
exit ปิดเซิร์ฟเวอร์และเซฟ World
exit-nosave ปิดเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่เซฟ World
save เซฟ World
kick <รายชื่อผู้เล่น> ขับไล่ผู้เล่นนั้นๆจากเซิร์ฟเวอร์
ban <รายชื่อผู้เล่น> แบนผู้เล่นนั้นๆจากเซิร์ฟเวอร์
password แสดงรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์
password <รหัสผ่านที่ต้องการ> เปลี่ยนรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์
version แสดงเวอร์ชั่น
time แสดงเวลา
port แสดง Port ที่ใช้งานอยู่
maxplayers แสดงจำนวนผู้เล่นสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์
say <ข้อความที่ต้องการ> ส่งข้อความ
motd แสดงข้อความ MOTD
motd <ข้อความที่ต้องการ> เปลี่ยนข้อความ MOTD
dawn เปลี่ยนเวลาในเกมเป็นตอนเช้า
noon เปลี่ยนเวลาในเกมเป็นตอนกลางวัน
dusk เปลี่ยนเวลาในเกมเป็นตอนเย็น
midnight เปลี่ยนเวลาในเกมเป็นตอนกลางคืน
settle ทำให้ทั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ในน้ำ

Let us know what you think.

Leave a Reply

คำสั่งแอดมิน (Admin Command)

Primal-Carnage-Admin-Command สำหรับคำสั่งแอดมิน (Admin Command) นี้ สำหรับใช้ควบคุมการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ Primal-Carnage-Admin-Command-01 โดยวิธีการใช้งานนั้น เพียงแค่เปิดหน้าต่าง Console ขึ้นมา ภายในเกม (กดปุ่ม ~) จากนั้นพิมพ์คำสั่ง AdminLogin <รหัสผ่านของ Admin> จากนั้นก็พิมพ์คำสั่งที่เราต้องการลงไปเท่านั้นเอง คำสั่งนั้นๆก็จะแสดงผล AdminLogin <รหัสผ่านของ Admin> – เปิดการใช้งานเป็น Admin บนเซิร์ฟเวอร์ AdminLogout – ออกจากระบบการเป็น Admin AdminKick <username> – ขับไล่ผู้เล่นนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ AdminKickBan <username> – ขับไล่และแบนผู้เล่นนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ AdminChangeMap <ชื่อแผนที่> – เปลี่ยนแผนที่ AdminForceVoiceMute <username> – บล็อค VOIP AdminForceVoiceUnMute <username> – ยกเลิกการบล็อค VOIP AdminForceTextMute <username> – บล็อคการแชทของผู้เล่นนั้นๆ AdminForceTextUnMute <username> – ยกเลิกบล็อคการแชทของผู้เล่นนั้นๆ รายชื่อแผนที่
  • PC-Docks
  • PC-Airbase
  • PC-UtilityBase
  • PC-TheFalls
  • PC-ForestChasm

Let us know what you think.

Leave a Reply