Sun. Mar 3rd, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

The Forest : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

ความต้องการของระบบ (System Requirement) เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเช็คให้มั่นใจ ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม The Forest เพราะถ้าหากเราไม่ได้เช็คสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราว่าเหมาะสมกับการเล่นเกมนี้หรือไม่ เราอาจจะพบปัญหาต่างๆตามมา ไม่ว่าจะปัญหาเกมกระตุก เกมหน่วง เกมค้าง หรือปัญหาอื่นๆที่มากวนใจ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจจะทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลย

ความต้องการของระบบ หรือ System Requirement คือการตั้งมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการเล่นเกมนี้ได้อย่างปกติจากการประเมินของทีมพัฒนาเกม ซึ่งในบางกรณีข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้แม่นยำ ทำให้เครื่องที่มีสเปคต่ำกว่าอาจจะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างปกติเช่นกัน

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows
OS (ระบบปฏิบัติการ) Windows 7
Processor (CPU) Intel Dual-Core 2.4 GHz
Memory (RAM) 4 GB
Graphics (การ์ดจอ) NVIDIA GeForce 8800GT
Sound Card (การ์ดเสียง) ที่รองรับ DirectX
DirectX Version 9.0
Storage (พื้นที่บนฮาร์ดดิส) 5 GB
Additional Notes (ข้อมูลเพิ่มเติม) สำหรับ Windows 32 bit ควรจะต้องมี RAM อย่างน้อย 4 GB ขึ้นไป
ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Windows
OS (ระบบปฏิบัติการ) Windows 7
Processor (CPU) Quad Core Processor
Memory (RAM) 4 GB
Graphics (การ์ดจอ) NVIDIA GeForce GTX 560
Sound Card (การ์ดเสียง) ที่รองรับ DirectX
DirectX Version 9.0
Storage (พื้นที่บนฮาร์ดดิส) 5 GB

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในระหว่างเล่นเกม หรืออาจจะไม่สามารถเล่นได้เลยก็เป็นได้

สำหรับคนที่ดูสเปคเครื่องไม่เป็นสามารถดูได้โดยใช้วิธีการดังนี้ : วิธีดูสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์

Let us know what you think.

Leave a Reply