Sun. Apr 14th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

The Orion Project : มุมมองบุคคลที่สาม (3rd Person Camera)

The-Orion-Project-3rd-Person-Camera ในการเล่นเกม The Orion Project นั้น นอกจากเราจะเล่นในมุมมองแบบ Bird’s-eye view แล้ว เรายังสามารถเปลี่ยนมุมมองไปเล่นในแบบ มุมมองบุคคลที่สาม (3rd person Camera) ได้อีกด้วย The-Orion-Project-3rd-Person-Camera-01 เมื่อเราเข้าเกมมาครั้งแรก มุมมองของเกมจะเป็นแบบ Bird’s-eye view ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ มุมมองบุคคลที่สาม (3rd person Camera) ได้โดยการกดปุ่ม F1 The-Orion-Project-3rd-Person-Camera-02 จุดเด่นของการเล่นแบบนี้ก็คือ เราจะเห็นมุมมองของเกมที่น่าตื่นเต้นมากกว่าการเล่นแบบ Bird’s-eye view แต่ถ้าพูดถึงการเล่นแล้ว การเล่นในแบบนี้จะเพิ่มความยากมากขึ้นกว่าเดิม เพราะในการยิงเราต้องใช้ความแม่นยำในการเล็งมากขึ้นจากเดิม The-Orion-Project-3rd-Person-Camera-03 ส่วนข้อดีอย่างอื่นๆก็ยังมีอีกก็คือ ในมุมมองนี้ เราสามารถยิงศัตรูที่บินได้ง่ายขึ้น และมีมุมมองทีไกลกว่าในแบบ Bird’s-eye view มาก

Let us know what you think.

Leave a Reply