Sun. Jun 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Valheim : ข้อมูลเซฟเกม (Save Game)

Valheim : ข้อมูลเซฟเกม (Save Game)

Valheim : ข้อมูลเซฟเกม (Save Game)

สารบัญเกม (Table of Contents) – Valheim

ข้อมูลเซฟเกม (Save Game) เป็นส่วนสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้เลย เพราะพวกมันเป็นส่วนสำคัญที่เก็บข้อมูลการเล่นเกมของเราทุกอย่าง ซึ่งถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งพวกมันเกิดหายหรือเสียหายจนใช้งานไม่ได้ขึ้นมาแล้วละก็ มันคงเป็นวันแห่งหายนะอย่างแน่นอน ดังนั้นการเข้าใจระบบการเซฟข้อมูลของเกมจะทำให้เราสามารถรับมือและจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ดีมากขึ้น โดยในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับระบบการเซฟ รวมไปถึงตำแหน่งของข้อมูลเซฟ

ระบบเซฟเกมเป็นอย่างไร?

เกม Valheim แบ่งระบบเซฟเกมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ตัวละครซึ่งจะถูกเซฟทางฝั่งของผู้เล่น โดยมีระบบเซฟเกมแบบอัตโนมัติและทำงานอยู่ตลอดการเล่นเกม และมีการบันทึกทุกครั้งที่ออกจากเกม สำหรับส่วนที่ 2 คือ เซฟของแผนที่ ซึ่งจะถูกบันทึกอยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยมีระบบเซฟอัตโนมัติทุกๆ 30 นาที และจะถูกเซฟทุกครั้งที่เราออกจากเกม

เจ้าของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้คำสั่งเซฟแผนที่ได้

ตำแหน่งข้อมูลเซฟ

เงื่อนไข ชื่อไฟล์เซฟ ตำแหน่งเซฟเกม
ไฟล์เซฟของตัวละคร ชื่อตัวละคร.fch
ไฟล์เซฟของแผนที่ ชื่อแผนที่.db และ ชื่อแผนที่.fwl
สารบัญเกม (Table of Contents) – Valheim

Let us know what you think.

Leave a Reply