Sun. Jun 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Valheim : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

Valheim : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

Valheim : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สารบัญเกม (Table of Contents) – Valheim

ความต้องการของระบบ (System Requirement) เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเช็คให้มั่นใจ ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม Valheim เพราะถ้าหากเราไม่ได้เช็คสเปคของอุปกรณ์ของเราว่าเหมาะสมกับการเล่นเกมนี้หรือไม่ เราอาจจะพบปัญหาต่างๆตามมา ไม่ว่าจะปัญหาเกมกระตุก เกมหน่วง เกมค้าง หรือปัญหาอื่นๆที่มากวนใจ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจจะทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลย

ความต้องการของระบบ หรือ System Requirement คือการตั้งมาตรฐานของอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเล่นเกมนี้ได้อย่างปกติจากการประเมินของทีมพัฒนาเกม ซึ่งในบางกรณีข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้แม่นยำ ทำให้เครื่องที่มีสเปคต่ำกว่าอาจจะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างปกติเช่นกัน

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows
OS (ระบบปฏิบัติการ) Windows ขึ้นไป (64 bit เท่านั้น)
Processor (CPU) 2.6 GHz Dual Core ขึ้นไป
Memory (RAM) 4 GB
Graphics (การ์ดจอ) GeForce GTX 500 series ขึ้นไป
DirectX Version 11
Storage (พื้นที่บนฮาร์ดดิส) 1 GB
ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Windows
OS (ระบบปฏิบัติการ) Windows 7 ขึ้นไป (64 bit เท่านั้น)
Processor (CPU) i5 3GHz ขึ้นไป
Memory (RAM) 8 GB
Graphics (การ์ดจอ) GeForce GTX 970 series ขึ้นไป
DirectX Version 11
Storage (พื้นที่บนฮาร์ดดิส) 1 GB
Network (เครือข่าย) การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในระหว่างเล่นเกม หรืออาจจะไม่สามารถเล่นได้เลยก็เป็นได้

สำหรับคนที่ดูสเปคเครื่องไม่เป็นสามารถดูได้โดยใช้วิธีการดังนี้ : วิธีดูสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์

สารบัญเกม (Table of Contents) – Valheim

Let us know what you think.

Leave a Reply