Fri. Dec 8th, 2023

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Valheim : มีเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือไม่?

Valheim : มีเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือไม่?

Valheim : มีเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือไม่?

สารบัญเกม (Table of Contents) – Valheim

สำหรับในบทความนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง มีเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือไม่? ในเกม Valheim

Valheim มีเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือไม่?

จากที่เราได้ลองค้นหารายชื่อเซิร์ฟเวอร์ ก็ค้นพบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่จำนวนมาก แต่เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เปิดโดยผู้เล่นด้วยกัน และเซิร์ฟเวอร์เกือบทั้งหมดมีการตั้งรหัสผ่านทั้งสิ้น ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกในเกม Valheim เพราะเกือบทุกเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี้ ก็ล้วนมีการตั้งรหัสผ่าน

ไม่มีเซิร์ฟเวอร์หลักของเกม?

เกม Valheim ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ทางการที่เปิดโดยทีมพัฒนาเกม ทุกเซิร์ฟเวอร์ล้วนเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดโดยผู้เล่น ดังนั้นผู้เล่นควรจะพิจารณาถึงความเสี่ยงนี้ หากต้องการเล่นเล่นบนเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้

ทำไมเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ถึงมีการตั้งรหัสผ่าน?

เนื่องจากโครงสร้างเกม Valheim ณ ขณะนี้ไม่เหมาะสมกับการเล่นแบบสาธารณะหรือกับผู้เล่นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ จำนวนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพราะแผนที่ภายในเกม ไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรที่หายไปกลับคืนมาได้ ทำให้จำนวนผู้เล่นที่มากขึ้นเป็นการแข่งขันและแย่งทรัยากร

สารบัญเกม (Table of Contents) – Valheim

Let us know what you think.

Leave a Reply