Sun. Mar 3rd, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Warframe : ปุ่มควบคุม (Controls)

ปุ่มควบคุม (Controls) ต่างๆในเกม Warframe นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรเรียนรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมเลยก็ว่าได้ เพราะหากเราเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของปุ่มต่างๆแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย

วิธีไปยังหน้าตั้งค่าปุ่มควบคุม

เราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ โดยไปที่เมนู Options และไปยังส่วนของ CONTROLS จากนั้นเลือกไปที่ Customize Controller เพื่อดูการตั้งค่าสำหรับ จอย (Controller) และสำหรับคนที่ใช้ เม้าส์ (Mouse) และ คีย์บอร์ด (Keyboard) ในการเล่นก็สามารถดูการตั้งค่าได้จากเมนู Customize Key Bindings ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน

ปุ่มควบคุมเมื่อใช้เม้าส์ (Mouse) และ คีย์บอร์ด (Keyboard)

ปุ่ม รายละเอียด
W A S D / ลูกศรในทิศทางต่างๆ เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ
Space กระโดด / ลอยตัวขึ้น (Archwing)
Ctrl ย่อง / หมอบคลาน / ลอยตัวลง (Archwing)
คลิกเม้าส์ซ้าย ยิงปืน / ใช้ Channeling ของ อาวุธประชิด (Melee)
คลิกเม้าส์ขวา เล็งเป้า / ใช้ อาวุธประชิด ป้องกันการโจมตี
คลิกลูกกลิ้งเม้าส์ ใช้การอีกแบบของอาวุธ
R บรรจุกระสุน
V ย่อง / หมอบคลาน
Shift วิ่ง / กลิ้งตัว
X สำรวจ / ใช้งาน / เก็บไอเทม
E ใช้ อาวุธประชิด
E ค้าง เปลี่ยนไปใช้ อาวุธประชิด แบบเต็มตัว
F สลับสับเปลี่ยนอาวุธ
Q เปิดหน้าต่างไอเทม
T แชทด้วยข้อความ
1 ใช้สกิลที่ 1
2 ใช้สกิลที่ 2
3 ใช้สกิลที่ 3
4 ใช้สกิลที่ 4
5 ใช้ Focus / Transference
หมุนลูกกลิ้งเม้าส์ สลับสับเปลี่ยนสกิล
G ชี้ตำแหน่ง / ใช้ Captura Camera
H สลับมุมกล้อง
O Spectate ผู้เล่นก่อนหน้า
Z แสดงรายชื่อผู้เล่น
C แชทด้วยเสียงพูดผ่าน ไมโครโฟน (Microphone)
I Inspect
M เปิด แผนที่ (Maps)
P แสดงความคืบหน้าของภารกิจ
Tab แสดงความคืบหน้าของภารกิจ

การตั้งค่าปุ่มต่างๆเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการเล่นเกมเป็นอย่างมาก ซึ่งค่าตั้งต้นที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นนั้น ถูกกำหนดขึ้นมาโดยผู้พัฒนาเกม ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมกับเรามากนัก ดังนั้นเราจึงควรปรับเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสมสำหรับเราเอง เพื่อให้เราสามารถเล่นเกมนั้นๆได้ง่ายและสนุกมากขึ้น

Let us know what you think.

Leave a Reply