Tue. Jul 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Pokémon GO : Failed to detect location

Pokemon-GO-Failed-to-detect-location สำหรับคนที่มีปัญหาเมื่อเล่นเกม Pokémon GO แล้ว ขึ้น ErrorFailed to detect location” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ
สาเหตุที่ 1 : เกิดจาก GPS ถูกปิดใช้งาน หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ใช้งานอยู่มีปัญหา
แนวทางแก้ไข
ตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS ว่าได้เปิดใช้งานแล้ว และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงเพียงพอ รวมถึงต้องมีความเสถียรด้วย
สาเหตุที่ 2 : เกิดจากการเปิดใช้งาน Mock Location
แนวทางแก้ไข
ให้เราปิดการใช้งาน Mock locations (Android : วิธีเปิดและปิดใช้งาน Mock locations)

Let us know what you think.

Leave a Reply